AJANKOHTAISTA »

ONKO MEILLÄ VARAA OLLA HYÖDYNTÄMÄTTÄ
KUNTOUTUSTEKNOLOGIAA?

Kuntoutusteknologia raivaa tietään Suomeen hitaasti. Siinä missä se on ollut arkipäivää Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa jo vuosia, meillä teknologia on käytössä vasta pienellä ”early adaptors” -piirillä. Suomessa ensihoito on maailman parasta ja pystymme pelastamaan yhä useamman hengen. Valitettavasti varsin moni päätyy ensihoidon jälkeen kuitenkin hoitolaitokseen makaamaan tai vahvasti avustetuksi, kun resurssit eivät riitä kuntoutukseen.

 

” Onkin hyvä pohtia, onko meillä vielä varaa katsella ja miettiä teknologian ”mahdollisia” hyötyjä, samalla kun maksamme kalliin hinnan avustettavien ihmisten hoidosta? ” 

 

Kuntoutusteknologialla aikainen ja vaativa kuntoutus on mahdollista toteuttaa tehokkaasti. Teknologian hyöty kuntoutuksessa on osoitettu tieteellisesti mm. muutaman vuosi sitten julkaistussa Cochrain Rewiev:ssa. Tutkimuksessa oli mukana 999 kuntoutujaa, joista joka viides apua tarvitseva AVH-kuntoutuja kuntoutui robotisoidun kävelykuntoutuksen avulla itsenäiseksi kävelijäksi. Meillä on myös Suomesta erinomaisia esimerkkejä teknologian tuomasta voimasta kuntoutukseen. Silti meillä toteutetaan edelleen tehostettua kuntoutusta valtaosin terapeutin hartioilla, step-laudalla ja mekaanisella kävelytuella. Onkin hyvä pohtia, onko meillä vielä varaa katsella ja miettiä teknologian ”mahdollisia” hyötyjä, samalla kun maksamme kalliin hinnan avustettavien ihmisten hoidosta, niin rahallisesti kuin kuntoutujien ja heidän läheistensä voimavaroilla?

 

Teknologiaa ei tarvitse pelätä terapeuttien korvaajana, mustana aukkona. Teknologia ei korvaa ihmistyövoimaa, vaan on erinomainen työkalu oikein käytettynä. Onnistuakseen kuntoutusteknologian käyttö, kuten kaikki kuntoutus, vaatii ammattilaisen tavoitteellisen suunnitelman ja toteutuksen. Se mahdollistaa meille yhä aikaisemman ja tehokkaamman kuntoutuksen ja sitä kautta ennennäkemättömät ja nopeammat kuntoutustulokset sekä toimintakuntoisemmat ihmiset.

 

Kuntoutujan valinnan vapaus ja uusi sote puhuttavat, mutta kuinka moni on valmistautunut siihen, että kuntoutuja todellakin valitsee palvelun, ei vain hymyn ja maisemien, vaan saavutettujen tulosten perusteella? Kuntoutujat ja heidän läheisensä etsivät parhaita kuntoutusmuotoja ja -paikkoja aktiivisesti, ja ovat myös valmiita uhraamaan niin aikaa kuin rahaa matkustaakseen palvelun luokse. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista varustaa jokaista laitosta kaikella mahdollisella teknologialla, vaan verkostoitua, luoda aitoja hoitopolkuja, jossa kuntoutujalle annetaan parhaat mahdolliset edellytykset parempaa toimintakykyyn. Kuntoutusteknologiaa on monen tasoista ja jotta sitä voitaisiin käyttää tehokkaasti, tulee ratkaisujen olla mietitty omaan toimintaan sopiviksi.

 

Marjo Jännes-Malm
Fysioterapeutti, tuotepäällikkö, terveysala

Seuraava kirjoitus Edellinen kirjoitus